Makinë larëse me derë përpara

12 Products
candy-compare 0
PRODUKTET FILTER ME PREFERENCAT TUAJ
 • Kapaciteti mbartës
 • Instalimi
 • Thellësia
 • Shpejtësia maksimale e centrifugimit
 • Nisja e vonuar
 • Wi-Fi
  Shtoni në krahasim
  RO 1496DXHC5
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 9
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 520
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1400
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth
  Shtoni në krahasim
  RO 1284DXH5\1-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 8
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 520
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1200
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth
  Shtoni në krahasim
  CSO 14105TB3\1-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 10
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 580
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1400
  opsionet e nisjes së vonuar Po me Buton (deri në 24 h.)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth
  Shtoni në krahasim
  CO 1292D3-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 9
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 520
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1200
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth
  Shtoni në krahasim
  BWM 1410PH7B/1-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 10
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 540
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1400
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth
  Shtoni në krahasim
  BWM 148PH7/1-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 8
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 520
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1400
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth
  Shtoni në krahasim
  BWM 149PH7/1-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 9
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 520
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1400
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth
  Shtoni në krahasim
  BWM 1410PH7R/1-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 10
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 540
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1400
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth
  Shtoni në krahasim
  BWM 1610PH7/1-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 10
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 540
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1600
  opsionet e nisjes së vonuar Po me Buton (deri në 24 h.)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth
  Shtoni në krahasim
  CBWM 712D-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 7
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 570
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1200
  opsionet e nisjes së vonuar Po me Buton (deri në 24 h.)
  Lidhshmëria None
  Shtoni në krahasim
  GVS 159TWHC3-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 9
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 520
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1500
  opsionet e nisjes së vonuar Po me Buton (deri në 24 h.)
  Lidhshmëria NFC
  Shtoni në krahasim
  GVS44138TWHC/2-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 8
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 440
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1300
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria NFC