Makinë larëse me derë përpara

10 Products
candy-compare 0
PRODUKTET FILTER ME PREFERENCAT TUAJ
 • Kapaciteti mbartës
 • Thellësia
 • Shpejtësia maksimale e centrifugimit
 • Wi-Fi
  Shtoni në krahasim
  RO14146DWMCE/1-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 14
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 670
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1400
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth
  Shtoni në krahasim
  CSO 14105TBE/1-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 10
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 580
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1400
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth
  Shtoni në krahasim
  CSO4 1175TBE/1-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 7
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 450
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1100
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth
  Shtoni në krahasim
  CS4 1072DE/1-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 7
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 450
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1000
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria NFC
  Shtoni në krahasim
  CSO44 1285TE/2-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 8
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 469
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1200
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth
  Shtoni në krahasim
  RO 1486DWMCE/1-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 8
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 530
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1400
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth
  Shtoni në krahasim
  RO 1284DWME/1-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 8
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 530
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1200
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth
  Shtoni në krahasim
  RO 1496DWMCE/1-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 9
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 530
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1400
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth
  Shtoni në krahasim
  BWM 149PH7/1-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 9
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 520
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1400
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth
  Shtoni në krahasim
  BWM 1410PH7R/1-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 10
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 540
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1400
  opsionet e nisjes së vonuar Yes (up to 24h)
  Lidhshmëria Wi-Fi + Bluetooth