BULETINI

Dëshironi të informoheni rreth të rejave të botës “Candy”? Regjistrohu në buletin për të marrë të rejat më të fundit për produktet dhe nismat e grupit.

Jap pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale për qëllimet e përshkruara në seksionin B) të politikës së privatësisë (marketing i drejtpërdrejtë i "Candy Hoover Group Srl" – me aksionar të vetëm

Jap pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale për qëllimet e përshkruara në seksionin C) të politikës së privatësisë (shoqëri të marketingut të drejtpërdrejtë të grupit "Candy Hoover Group Srl" – me aksionar të vetëm dhe nga palë të treta ose shoqëri të lidhura nën kontroll të përbashkët es. “GIAS Srl", partnerët që i përkasin kategorisë së subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në shërbime financiare dhe/ose në sektorët e prodhimit të mallrave lidhur me pajisjen e blerë. Listën e plotë të shoqërive që i përkasin grupit mund ta merrni me kërkesë në adresën privacy@candy.it)

* Fushat e domosdoshme