PYET “CANDY”

“Candy” është pranë jush në çdo moment të ditës suaj. Keni nevojë për informacion rreth përdorimit dhe mirëmbajtjes së pajisjes ose dëshironi këshilla për të zgjedhur pajisjen që ju përshtatet? Na shkruani dhe ne do t’ju përgjigjemi pyetjeve tuaja, duke vendosur në dispozicionin tuaj përvojën tonë të gjatë.

Ju nevojitet informacion për pajisjet inkaso ose të pavarura?

Jap pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale për qëllimet e përshkruara në seksionin B) të politikës së privatësisë (marketing i drejtpërdrejtë i "Candy Hoover Group Srl" – me aksionar të vetëm

Jap pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale për qëllimet e përshkruara në seksionin C) të politikës së privatësisë (shoqëri të marketingut të drejtpërdrejtë të grupit "Candy Hoover Group Srl" – me aksionar të vetëm dhe nga palë të treta ose shoqëri të lidhura nën kontroll të përbashkët es. “GIAS Srl", partnerët që i përkasin kategorisë së subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në shërbime financiare dhe/ose në sektorët e prodhimit të mallrave lidhur me pajisjen e blerë. Listën e plotë të shoqërive që i përkasin grupit mund ta merrni me kërkesë në adresën privacy@candy.it)

* Fushat e domosdoshme