Makinë larëse me derë përpara

12 Products
candy-compare 0
PRODUKTET FILTER ME PREFERENCAT TUAJ
 • Kapaciteti mbartës
 • Instalimi
 • Thellësia
 • Shpejtësia maksimale e centrifugimit
 • Wi-Fi
  Shtoni në krahasim
  CBWM 712D-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 7
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 570
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1200
  opsionet e nisjes së vonuar Po me Buton (deri në 24 h.)
  Lidhshmëria None
  Shtoni në krahasim
  GVS 159TWHC3-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 9
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 520
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1500
  opsionet e nisjes së vonuar Po me Buton (deri në 24 h.)
  Lidhshmëria NFC
  Shtoni në krahasim
  GVF4137LWHC3/2-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 7
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 400
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1300
  opsionet e nisjes së vonuar Po me Buton (deri në 24 h.)
  Lidhshmëria Wi-Fi + NFC
  Shtoni në krahasim
  GVS 158TWHC3-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 8
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 520
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1500
  opsionet e nisjes së vonuar Po me Buton (deri në 24 h.)
  Lidhshmëria NFC
  Shtoni në krahasim
  GVS44138TWHC/2-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 8
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 440
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1300
  opsionet e nisjes së vonuar Po me Buton (deri në 24 h.)
  Lidhshmëria NFC
  Shtoni në krahasim
  GVS44 138DWC3-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 8
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 440
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1300
  opsionet e nisjes së vonuar Po me Buton (deri në 24 h.)
  Lidhshmëria NFC
  Shtoni në krahasim
  CS441382D3-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 8
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 469
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1300
  opsionet e nisjes së vonuar Po me Buton (deri në 24 h.)
  Lidhshmëria NFC
  Shtoni në krahasim
  CS4 1062D3/2-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 6
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 432
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1000
  opsionet e nisjes së vonuar Po me Buton (deri në 24 h.)
  Lidhshmëria None
  Shtoni në krahasim
  CS4 1272D3/2-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 7
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 400
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1200
  opsionet e nisjes së vonuar Po me Buton (deri në 24 h.)
  Lidhshmëria NFC
  Shtoni në krahasim
  CS4 1262D3/2-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 6
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 432
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1200
  opsionet e nisjes së vonuar Po me Buton (deri në 24 h.)
  Lidhshmëria Wi-Fi + NFC
  Shtoni në krahasim
  CS 1292D3-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 9
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 520
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1200
  opsionet e nisjes së vonuar Po me Buton (deri në 24 h.)
  Lidhshmëria NFC
  Shtoni në krahasim
  CS 1482D3-S
  Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) 8
  Thellësia e produktit të papaketuar (mm) 520
  Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) A+++
  Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) 1400
  opsionet e nisjes së vonuar Po me Buton (deri në 24 h.)
  Lidhshmëria NFC